w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

تدريس خصوصي شيمي

 

توجه: ارائه ي تدريس خصوصي فقط براي دانش آموزاني كه از طرف همكاران يا دانش آموزان قبلي معرفي شوند و فقط در مناطق 1 و 2 و 3 تهران امكان پذير مي باشد.

 

عنوان درس

روش تدريس

تعداد جلسات

زمان هر جلسه

هزينه هر جلسه

شيمي 2

تشريحي

حد اكثر 15

حداقل 90 دقيقه

50 هزار تومان

شيمي 3

تشريحي

حد اكثر 12

حداقل 90 دقيقه

60 هزار تومان

شيمي پيش

تشريحي

حد اكثر 16

حداقل 90 دقيقه

70 هزار تومان

شيمي پايه 2و3

تستي

حداكثر 20

حداقل 90 دقيقه

60 هزار تومان

شيمي پيش

تستي

حداكثر 15

حداقل 90 دقيقه

70 هزار تومان

 

هر جلسه شامل توضيح مطالب، حل تمرينات و آزمون هاي (تشريحي يا تستي) مي باشد.

نرخ ها مربوط به سال تحصيلي 89 88 مي باشند.

تسويه حساب در پايان هر 4 جلسه تدريس انجام مي شود.

 

شماره تماس: 09121028517 فرشاد مشرقي

 

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved