w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

آشنايي با رشته هاي دانشگاهي و انتخاب رشته

 

توجه: مشاوره براي انتخاب رشته فقط براي داوطلباني كه از طرف همكاران يا دانش آموزان قبلي معرفي شوند و فقط در مناطق 1 و 2 و 3 تهران امكان پذير مي باشد.

 

مشاوره و انتخاب رشته

هزينه

ويژه ي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي

50 هزار تومان

ويژه ي كنكور سراسري دانشگاه ها

100 هزار تومان

 

مشاوره ي انتخاب رشته فقط براي گروه رياضي و گروه تجربي انجام مي گيرد.

نرخ ها مربوط به سال تحصيلي 89 88 مي باشند.

 

شماره تماس: 09121028517 فرشاد مشرقي

 

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved