w w w . m a s h r e g h i . c o m

 

آموزشگاه علمي آزاد دخترانه انديشه ها

 

آدرس: سعادت آباد خيابان 37 پلاك 1

تلفن: 88691624 - 88691625

كلاس هاي كنكور عمومي و اختصاصي ويژه ي كليه ي رشته ها

كلاس هاي مشاوره و برنامه ريزي

كلاس هاي تست زني ويژه ي دانش آموزان سال سوم

كلاس هاي تقويتي ويژه ي دبيرستاني ها

 

بازگشت به صفحه ي قبل

بازگشت به صفحه ي اصلي

 

Email : farshad@mashreghi.com

 

Copyright 2002 - 2011 Farshad Mashreghi. All Rights Reserved